March 26, 2014

Kilpatrick en Parkhurst

Piet van der Ploeg, docent en onderzoeker bij Rijksuniversiteit Groningen, schreef een zeer interessant artikel over de relatie van William H. Kilpatrick en helen Parkhurst.

"Voortschrijdend inzicht noopt mij een bewering in mijn boek over de oorsprong en de theorie van het daltononderwijs te corrigeren. Ik schreef daarin over de onderwijsfilosoof en onderwijsvernieuwer William Heard Kilpatrick, de man van de Project Method, leerling en collega van John Dewey, dat hij "bewondering" had voor Helen Parkhurst ("Het Dalton Plan: oorsprong en theorie van het daltonderwijs", 2010, p. 16). Uit nader onderzoek blijkt dat niet het geval te zijn. Ik heb me op het verkeerde been laten zetten door Parkhurst".

"Dit is ietwat genant, omdat ik anderen ervoor gewaarschuwd heb en erom gekritiseerd heb te gemakkelijk af te gaan op wat Parkhurst over haarzelf en haar verleden placht te vertellen en op wat haar vriendin Dorothy Luke uit haar mond opgetekend heeft en op wat eerst de biografe Diana Lager en later de Duitse onderzoekster Susanne Popp van Luke overgeschreven hebben. Parkhurst deed zichzelf graag belangrijker voor dan ze was (zie ook mijn "The Dalton Plan: recycling in the guise of innovation", Paedagogica Historica, 2013). Hierom kunnen we biografische informatie die op verhalen van Parkhurst zelf terug gaat niet altijd zonder meer vertrouwen. Toch was ik domweg afgegaan op vriendin Luke en biografe Lager die beiden spreken van een vriendschappelijke band tussen Kilpatrick en Parkhurst en inderdaad van wederzijdse bewondering".

De volledige tekst vindt u HIER

No comments: